วันอาทิตย์ที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

Stage Play in the past 2010: "Tee Khai Sai Fong Rak ตีไข่ใส่ฟองรัก" Luigi Pirandello's The Rules of the Game in 2-12 September


ละครรักอิ่มๆ "ตีไข่ใส่ฟองรัก"

แรงบันดาลใจจากบทละคร
The Rule of the Game
ของ Luigi Pirandello
...
เรื่องรักวุ่นๆ ของคู่สามีภรรยาหนุ่มสาว
ที่ลองสวมบทบาท "เลิกกัน" เพือ่พิสูจน์รักแท้
แต่กามเทพมักเล่นกล เรื่องอลวนจึงเริ่มขึ้น

กำกับและดัดแปลงบทโดย นินาท บุญโพธิ์ทอง
แสดงโดย พรเพ็ญ ฟ้าอำนวย
สุชัญญา โพธิรัชตางกูร
เฉลิมวุฒิ อัครจรัลญา
ชาติชาย สัตยดิษฐ์
ภูผา ชุณหรัศมิ์

รอบการแสดง

2-12 กันยายน 2553
พฤหัสบดี ถึง อาทิตย์ รอบ 19.30 น
อาทิตย์ เพิ่มรอบ 14.00 น และ 19.30 น

แสดงที่ INTERLINEAR CAFE
บัตรราคา 250 บาท
นักเรียน-นักศึกษา 150 บาท

ติดต่อสอบถามรายละเอียด
ได้ที่ 080-281-1698

อีเมล์ nakedmasks@gmail.com
http://nakedmasksnetwork.blogspot.com/See More